Šablony

Obrázky /motivy/ označené písmeny "O a K" (možno vložit text) a po úpravě Vámi elektronicky dodané, lze velikostně přizpůsobit ploše na ktreou budou pískovány.

U ostatních motivů označených písmeny "W, L a P" jsou rozměry pevně dány /viz info u daného motivu/.